Neem contact met ons op
info@openglobe.nl

Buurderij The Open Globe

“The Open Globe”

De heer Elenbaas is eigenaar van het gemengde agrarische bedrijf Eco-Elenbaas aan Moolweg 19 te Ellemeet. Het bedrijf is ontstaan uit een pluimveehouderij.
Enkele jaren geleden is een kwekerij gestart voor het kweken van regenwormen, in de oude kippenstallen, voor de sportvisserij. Naast de kwekerij en biologische landbouw wordt een minicamping geëxploiteerd. Het bedrijfsoppervlak bedraagt ca. 20 hectare.
Al enige tijd is de heer Elenbaas op zoek naar nieuwe kansen voor het bedrijf. De basisgedachte voor de ontwikkeling is het concept buurderij.
Een buurderij is een nieuw type (plattelands) onderneming waarbij gezocht word naar nieuwe functiecombinaties zowel binnen alsook buiten de agrarische sector.

Een buurderij staat ook voor een evenwicht in de relatie tussen mensen onderling en hun leefomgeving.
Centraal, in deze (TOG) ’ The Open Globe’ buurderij, staat het model van de circulaire economie, waarbij een duurzame kringloop van productie en consumptie wordt beoogd.
De doelstelling is dus tweeledig en heeft zowel een economische als sociaalmaatschappelijke kant.
Als eerste stap is er contact gelegd met Edudelta en Pontes Scholengroep te Goes. Dit contact heeft geleid tot een idee voor een uniek (circulair) bedrijfsconcept.
De kern van ‘The Open Globe’ bestaat uit het inrichten van een soort “etalage” van de circulaire economie met onder andere een leerwerkbedrijf voor het beroepsonderwijs, dat wordt gekoppeld aan het eigen bedrijf en aan een vorm van verblijfsrecreatie. Het eerste beeld van de “etalage/winkel” is dat deze vorm krijgt in een Living Lab, gecombineerd met een voedselbos, waarvoor een perceel (15 HA) beschikbaar is; een nieuw type “vakantie”-park. De precieze vorm van de showroom/winkel, de (gezamenlijke) organisatievorm en de inbreng van individuele bedrijven moet verder worden vormgegeven.

Voor de recreatiesector is deze ondernemersvorm uniek in de regio, zelf in Nederland.

Het hoofdgebouw de verblijfsaccommodaties en de verdere inrichting van ‘The Open Globe’ gaan volgens circulaire c.q. duurzame principes worden ontworpen, gebouwd en ingericht.
Met de ontwikkeling van deze TOG buurderij wordt het bestaande agrarisch bedrijf landschappelijk geheel vernieuwd en ingepast.
Hiertoe wordt een landschappelijk raamplan opgesteld waarbij de relatie met de omgeving en de samenhang tussen architectuur en landschap integraal wordt vormgegeven. De recreatieverdeelweg rond Scharendijke, die is voorzien in 2020, wordt opgenomen in dit raamplan.

‘The Open Globe’ wil, vanuit een hoger abstractieniveau gedacht, (5 O’s en 5 B’s), een concrete ontwikkeling zijn waar binnen op een enigszins overzichtelijke schaal en op innovatieve wijze een verbinding wordt gemaakt tussen sociale,- economische, en ecologische ketens c.q. domeinen. (Re-thinking The System We Live In)
De ambitie is om met de concrete ontwikkeling van ‘The Open Globe’ te komen tot een samenhang op een hoger complexiteitsniveau (meer circulair en wederkerig), om daarmee een bijdrage te leveren aan een brede transformatie van onze maatschappij. ‘

De burger als ‘poort’ naar duurzaamheid in de breedste zin van dit begrip, sociaal, ecologisch en economisch.
“Think Global, Act Local”