Neem contact met ons op
info@openglobe.nl

P.U. Open Globe

Inleiding

In brede kring leeft de overtuiging dat onze maatschappij voor ingrijpende veranderingen staat. Sociale, economische en ecologische waarden staan ter discussie. In het debat over mogelijke oplossingen heeft het financieel-economisch perspectief de overhand. Tegelijk is duidelijk dat het economisch systeem zelf systeemgebreken vertoont. De recente crisis is naar onze mening niet slechts het gevolg van conjuncturele tegenwind maar het economisch systeem is (en velen delen deze mening) zelf aan ingrijpende verandering toe. De gebruikelijke instrumenten blijken niet voldoende meer te werken en voor zover ze effect hebben bestrijden ze eerder symptomen dan dat ze de onderliggende problemen aanpakken en oplossen.

De industriĆ«le economieĆ«n zijn gericht op verouderde principes, zoals standaardisatie, schaalvergroting, specialisatie en concentratie; deze principes werken niet meer. Instituties die ooit voor orde en stabiliteit zorgden in de maatschappij – scholen, ziekenhuizen, rechtbanken, overheidsinstanties, energiebedrijven, vakbonden – verkeren eveneens in crisis.

Daarom is behoefte aan echt nieuwe inzichten. Wij zoeken deze in een samenhang op een hoger complexiteitsniveau: het samenhangend sociaal, economisch en ecologisch ontwikkelen van steden en het omringende landelijke gebied. En wij willen hierover leren door in de praktijk (deel)projecten te realiseren. De P.U. ‘Open Globe’ is hier onderdeel van.