Neem contact met ons op
info@openglobe.nl

Informatie

Buurderij

Al enige tijd is de heer Elenbaas op zoek naar nieuwe kansen voor het bedrijf. De basisgedachte voor de ontwikkeling is het concept buurderij. Een buurderij is een nieuw type plattelandsonderneming waarbij nieuwe vormen van werken, leren en recreëren worden gekoppeld aan het agrarisch bedrijf. Een buurderij staat ook voor een evenwicht in de relatie tussen mensen

Lees meer


(CE)Ondernemen

Zaken doen in de circulaire economie is voor mij als minister van Economische Zaken een wenkend perspectief: het is systeeminnovatie waar de economie van kan groeien, terwijl de natuur juist meer wordt ontzien. McKinsey & Partners berekende in 2012 in het rapport ‘Towards a Circular Economy’ dat er in de Europese Unie tot ruim 500 miljard euro kan worden verdiend door anders om te gaan met grondstoffen en circulair te gaan ondernemen. TNO becijferde dat de potentie van de circulaire economie voor de Nederlandse economie ruim 7 miljard bedraagt en ruim 50.000 banen kan scheppen.

Lees meer


Werken aan visie

Het werk wat er in “The Open Globe” gebeurd heeft een sociaal vertrekpunt als basis. Dit houdt o.a. in dat de mens als het meest belangrijke onderdeel van het bedrijf gezien wordt. Daarnaast moet er het besef zijn dat er een positief financieel rendement behaald dient te worden. We zouden deze gegevens kunnen omschrijven als: “werken met hoofd en hart”. Een ambitie hierbij is om de mensen van het bedrijf, haar bezoekers en anderen die op de een of andere manier betrokken zijn bij het bedrijf, voortdurend proberen te stimuleren in hun eigen bewustwordingsproces.

Lees meer


P.U. Open Globe

In brede kring leeft de overtuiging dat onze maatschappij voor ingrijpende veranderingen staat. Sociale, economische en ecologische waarden staan ter discussie. In het debat over mogelijke oplossingen heeft het financieel-economisch perspectief de overhand. Tegelijk is duidelijk dat het economisch systeem zelf systeemgebreken vertoont. De recente crisis is naar onze mening niet slechts het gevolg van conjuncturele tegenwind maar het economisch systeem is (en velen delen deze mening) zelf aan ingrijpende verandering toe. De gebruikelijke instrumenten blijken niet voldoende meer te werken en voor zover ze effect hebben bestrijden ze eerder symptomen dan dat ze de onderliggende problemen aanpakken en oplossen.

Lees meer


Stichting Dynamic Art Delta

De geplande locatie voor het kunstpark bevind zich tussen de Moolweg in Ellemeet, de N57 en is onderdeel van de ontwikkeling van buurderij The Open Globe. Deze plek langs de drukke doorgangsweg N57 – daar, waar voor veel toeristen Zeeland begint (men spreekt van “De Poort van Zeeland”) – is ideaal om de Zeeuwse natuurkrachten water, wind en zon door middel van (dynamische) kunstwerken zichtbaar te maken.

Lees meer


Van Lineair naar Circulair

Informatie over dit onderwerp

Lees meer